REGENERACE

KOUČOVÁNÍ

Jsou věci, které můžeme změnit a věci, které jsou mimo náš vliv. Všichni to známe. Asi úplně neovlivníme množství škodlivých látek v ovzduší, ale můžeme ovlivnit kvalitu potravin, které jíme. Taky se nám asi nepodaří vyhnout konfliktům s nepříjemnými lidmi, ale můžeme se v soukromí obklopovat takovými, kteří nás obohacují a s nimiž je nám dobře. Vypadá to, že svým chováním snažíme vyvažovat nesoulad, který nás negativně ovlivňuje. Někteří lidé sportují do roztrhání těla, jiní propadají svým koníčkům, stěhují se na samoty nebo užívají pohodu pouze v kruhu rodiny a několika málo přátel,... prostě vytvoří si svůj malý svět, ve které nejsou pod tlakem okolí, jsou spokojení a šťastni. Neznamená to, že by kolem nás už nebyl znečištěný vzduch a že by se nepříjemní lidé stali milými, jen jsme před komplikacemi vytvořili určitou bariéru a ta nás chrání před stresem a negativními vlivy.

Může se stát, že po nějaké době nám některé naše bariéry - ať psychické či fyzické - začnou bránit rozvinout naše vlastní schopnosti a použít naši životní energii tak, abychom žili více podle našich představ. Mohou nastat situace, kdy ani popovídání s přáteli, ani sport v přírodě, ani meditace, pro vyřešení komplikované situace, nestačí. Je něco, co chcete změnit, něco, čeho chcete dosáhnout a některá z bariér - ať psychická či fyzická - už je na obtíž. Koučováním odstraňujeme ty bariéry, které snižují naše schopnosti pro dosažení úspěchu, pomáháme k životu v sebeúctě a realizujeme změny, které vyvolávají naši radost, hrdost a odhodlání.

Koučování je konverzace, která podporuje hledání individuálních řešení. Pokud v běžném životě
konzistentně respektujeme své hodnoty, je pro nás život harmonický a naplňující a dokážeme-li
ve stejném duchu řešit složité situace, je pravděpodobnost úspěchu jistá.

Vezměte život do svých rukou a využijte možnosti setkání s koučem. Zbavte se strachů, překonejte své předsudky a zlozvyky a využijte sílu své osobnosti k naplnění vašich snů a přání. Splňte si je a buďte šťastni!


Přijměte tento postoj:

Že to nejde? Zkuste se na věci podívat z jiného úhlu, přestaňte řešit některé situace nebo se pusťte do něčeho, o čem jen mluvíte a na co (asi) nemáte čas. Nejste v tom sami, ale změnit to můžete jenom vy.

Při rozhovoru s koučem sami hledáte (a nacházíte!) řešení situací, které vám jsou nepříjemné a které chcete změnit. Věřte tomu. Kouč klade takové otázky, abyste je našli snadněji, zaměřuje se na vaši motivaci a poskytuje vám zpětnou vazbu i emocionální podporu. Setkání trvá asi 90 minut a jeho obsah vždy volíte vy sami.


3 zlatá pravidla pro harmonický život:

Pokud něco funguje, nespravujte to

Zjistíte-li, že něco funguje, dělejte to často

Když něco nefunguje, nedělejte to..."Zkuste něco jiného!"